MC Thao Nhi

Thảo Nhi cảm thấy môi và mày của mình đã được cải thiện một cách rất rõ rệt, điều này khiến mình cảm thấy tự tin và xinh đẹp hơn hẳn.